İtyad

Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Türkiye cumhuriyet kanununa uygun sivil toplum uruluşlarından Birdir.

Hedeflerimiz:
1-Irak Türklerinin haklarının korunmasına yönelik her Çalışmayı yapmak.
2-Irak Türkleri arasında ki yardımlaşma ve dayanışma Sağlamak.
3-Ulusal ve uluslar arası platformda ırak Türklerinin Yaşadıkları sıkıntıları ve uğradıkları haksızlıkları dile Getirmek, sıkıntıların ve haksızlıkların gidermesine Yönelik her türlü çalışmayı yapmak.

Misyonumuz:
1-Yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek
2-İnsana insan olmak yaklaşmak
3-Hoş guruyu, müsamahayı benimsemek
4-Hizmeti aşkıyla ve zevkiyle yapmak, karşılık Beklemeden sadece ALLAH Rızasını kazanmak ve Benimsemek.
5-İnsana hizmet veren kurum ve kişilere el uzatmak.

Derneğin adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı:
Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir Dernek Merkezi: İstanbul
Madde 2-Derneğin Amacı:
- Irak Türklerinin Haklarının korunmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak
- Irak Türkleri arasında ki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.
- Ulusal ve Uluslar arası platformda ırak Türlerinin yaşadıkları sıkıntıları ve uğradıkları
Haksızlıkları dile getirmek, sıkıntıların ve haksızların gidermesine yönelik her türlü çalışmayı yapmak.
Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi
1- Dernek Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, Konferans ve panel gibi çalışmaları yapmak.
2- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler Kurmak ve bunları tefriş etmek.
3- Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, Balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinler vb. düzenlemek.
4- Dernek amaçlarının gerçekleştirmek için her türlü menkul -gayrimenkul, demirbaşlar, satın Alabilirler.
5- Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzer durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, Festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında gelenekler uygun olarak üyeler arasında Her türlü kültür, sosyal dayanışmayı sağlamak.
6- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik Araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. 7- Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu Kuruluşlarla ortak çalışmak veya yardımlaşmak.
8- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren Sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi Yardımda bulunmak.
9- Amacın gerçekleştirilmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev Alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
10-Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle Kısa Vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
11- Gerekli görülen yerlerde tensilcilikler açmak.
12- aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon Çatısı altında birleşmektir.
13- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan analarda diğer derneklerle Veya Vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek İçin Platformlar oluşturmak.